Duszpasterze

Kapłani pracujący w naszej parafii to:
- ks. Andrzej Hnida
- ks. Krzysztow Gembara
- ks. Tomasz Żołna

Dostępne są także listy:
- księża pracujący w naszej parafii,
- księża pochodzący z naszej parafii


Ksiądz proboszcz Andrzej Hnida

  Ks. Andrzej Hnida urodził się 27 lutego 1962 roku w Rydułtowach.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. Posługiwał miedzy innymi w Bazylice Piekarskiej i w Katowicach Bogucicach, w Wodzisławiu – Radlinie, ostatnio w Chorzowie parafii św. Barbary. W ciągu swoich kapłańskich posług najczęściej zajmował się Dziećmi Maryi i Grupą Różańcową. Jak podkreśla, w każdej placówce starał się organizować piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Odbywają się one zwykle szlakiem Orlich Gniazd.
Interesuje się architekturą, historią sztuki i historią Kościoła. Jego motto kapłańskie to słowa z Hymnu o Miłości św. Pawła:
"Miłość nigdy nie ustaje".

Droga kapłaństwa


Ksiądz Krzysztof Gembara


Ks. Krzysztof Gembara urodził się 21 maja 1980 roku w Oleśnicy Śl. k. Wrocławia, krótko potem zamieszkał z rodzicami w Kłokocinie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Kłokocinie podjął naukę w Liceum Zawodowym przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku. Zaliczył rok studiów na Wydziale Historii we Wrocławiu.
Studia teologiczne rozpoczął w Seminarium Śl. w Katowicach. Święcenia diakonatu uzyskał 3 kwietnia 2005 roku a święcenia prezbiteratu 12 maja 2007. Mszę św. prymicyjną odprawił w Kłokocinie 13 maja.
Wikariat odbył w następujących parafiach: Św. Michała Archanioła w Michałkowicach 2007 - 2010, Matki Bożej Różańcowej w Chropaczowie 2010 - 2012,Wszystkich Świętych w Szerokiej 2012 do nadal.
Napisał pracę magisterską na temat: „Dzieje duszpasterstwa parafii NSPJ w Boguszowicach w latach 1925 - 2003". Jego pasja, to muzyka - bardzo lubi grę na bongosach i na saksofonie. Ciekawe są jego fotografie w plenerze, które podziwiano na pięciu wystawach fotograficznych dla szerszej publiczności.
Lubi podróżować po Polsce, a jego rowerowe wycieczki wynoszą już nawet kilkaset kilometrów. Rowerową wyprawę odbył również do Lwowa.


Ksiądz Tomasz Żołna

Ks. Tomasz pochodzi z Chorzowa z parafii pw. św. Floriana. Urodził się 6 lipca 1972 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w katowickiej katedrze 10 maja 1997 roku. Jego pierwszą placówką była parafia pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie. Następnie pracował w parafii św. Jerzego w Rydułtowach, gdzie miedzy innymi pełnił posługę kapelana w Miejskim Szpitalu. Kolejna placówka to parafia Opatrzności Bożej w Katowicach – Zawodziu. Do naszej parafii przybył z Rybnika, gdzie pełnił posługę wikariusza w bazylice św. Antoniego. Interesuje się liturgiką i historią i dlatego swoją prace magisterską poświęcił działalności Kościoła w okresie PRL-u. Historyczne zainteresowania były powodem zorganizowania kilku pielgrzymek do Ziemi Świętej i europejskich sanktuariów Maryjnych.


księża pracujący w naszej parafii

Paweł BEDNORZ  - proboszcz budowniczy kościoła
Antoni HONISZ
Janusz WYCISŁO
Henryk KULANEK
Stanisław GRUCHAŁA
Stanisław LEWAN
Faustyn JANKOWSKI
Jan LUBINA
Czesław NOWAK
Zygmunt WIŚNIOWSKI
Jan MORCINEK
Jerzy PALIŃSKI
Michał ANCZOK
Józef DUROK
Henryk RAK
Romuald ŻUREK
Krzysztof BEREK
Krzysztof KASZA - proboszcz
Jacek JADASZ
Mirosław SŁAWICKI
Józef  ŻOŁDAK - emeryt
Sławomir SKOTNICA
Mirosław RATAJ
Michał MACHERZYŃSKI
Marek PIECHA
Jerzy WÓJCIK
Jan GRZESICA - emeryt
Andrzej HNIDA - proboszcz
Przemysław SŁABOŃ
Czesław  TOMASZEK
Tomasz ŻOŁNA
Krzysztof GEMBARA


księża pochodzący z naszej parafii

Jan MRUKOWSKI
Krzysztof SZWEDA
Ryszard SKOWRONEK
Adam LODEK