Droga kapłaństwa ks. proboszcza Andrzeja Hnidy


„Miłość nigdy nie ustaje"

 Ksiądz Andrzej Hnida urodził się 27 lutego 1962 roku w Rydułtowach (Wodzisław) w rodzinie górniczej, mama Barbara była zajęta wychowywaniem dzieci, 2 synów Andrzeja i Adama. Tata Leon pracował w górnictwie. Powołanie na księdza umacniała rodzinna parafia Świętego Jacka w Radoszowach, księża tam pracujący umacniali miłość do Boga i Maryi. Po podstawówce ksiądz Andrzej podejmuje naukę w technikum budowlanym tam też w roku 1982 zdobywa zawód i maturę. Rodzinne i parafialne wychowanie katolickie umacnia go w podjęciu decyzji o wstąpieniu do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Ksiądz Andrzej był ostatnim rocznikiem seminarzystów którzy na życzenie księdza Biskupa Bednorza odbywali staż jednoroczny. Pracę jako stażysta wykonywał w Rybnickich Zakładach Naprawczych w Niedobczycach. Seminarium kończy pisząc pracę magisterską pt. "Kościół katolicki w Dekanacie Rybnickim w okresie okupacji Hitlerowskiej 1939-1945''.
W Katowicach w roku 1988 z rąk księdza biskupa Damiana Zimonia otrzymuje święcenia kapłańskie i dekret na pierwszą parafię do Bazyliki Matki Bożej Miłości i Sprawiedliwości Społecznej w Piekarach. Aby podziękować Bogu i prosić o dalsze łaski ksiądz Andrzej wyrusza dwukrotnie na pieszą pielgrzymkę z Warszawy do Częstochowy. W Piekarach pracuje do 1993 roku. Tam umacnia się więź z Maryją - patronką jaką sobie obrał na życie. Ksiądz, wspomina chętnie - jak, już jako 5-cio letnie dziecko z tatą wędrował do Piekar Śląskich. Pracę duszpasterska prowadzi tam po wielu latach już jako opiekun dzieci, wychowując grupę Dzieci Maryi i prowadząc katechizację dla młodzieży.
W latach 1993-1997 pracuje w Katowicach -Bogucicach w kościele pw. Świętego Szczepana i sanktuarium MB Boguckiej kontynuując pracę rozpoczętą z dziećmi w Piekarach. W duchu modlitwy i wychowania oazowego prowadzi pielgrzymki piesze na Jasną Górę. Pielgrzymki są zawierzeniem Matce Bożej pracy w czasie roku oraz zaczerpnięciem sił do dalszej duszpasterskiej posługi w parafii.
Na lata 1997-2000 ksiądz Andrzej otrzymuje dekret do parafii "Matki Bożej Wspomożenia Wiernych" w Dąbrówce Wielkiej.
Lata 2000-2004 ksiądz Andrzej posługuje wiernym wspólnoty parafialnej pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Wodzisławiu Radlinie.
Ostatnie lata przed przyjściem do nas 2004-2007 pracuje jako wikariusz w parafii pw. Świętej Barbary w Chorzowie. Ksiądz wspomina o tej wspólnocie parafialnej jako o szczególnym kulcie do Cudownego Krzyża Świętego.
29 lipca 2007 dekretem arcybiskupa Damiana Zimonia obejmuje pracę jako proboszcz w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Maksymiliana Kolbe.
Mottem księdza proboszcza jest cytat Hymnu do miłości z listu świętego Pawła "Miłość nigdy nie ustaje''
Opiekunami duchowymi, którym zawierzył drogę życiową są Maryja i Święty Andrzej Apostoł z nich czerpie siły do dalszego wzrastania duchowego. Patrząc na duchowe życie księdza proboszcza Andrzeja można dostrzec zawierzenie Maryi, która od dzieciństwa poprzez lata młodzieżowych spotkań oazowych ukształtowała go na duszpasterza maryjnego. Prawdziwym talentem naszego księdza proboszcza jest śpiew i gra na gitarze.

Jacek Ź., AKL