śp. ks. proboszcz Paweł Bednorz


Urodził się 30 czerwca 1936 r. w Imielinie. Ochrzczony został 1 lipca tegoż roku. Był synem Jana i Julii z Jasińskich. Ojciec był listonoszem. Po raz pierwszy Komunię św. Paweł przyjął w 1946 r. Należał do Krucjaty Eucharystycznej. Sakrament bierzmowania otrzymał 17 maja 1948 r. w Imielinie. Po ukończeniu w 1951 r. szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach. Po zdaniu w 1955 r. egzaminu dojrzałości rozpoczął studia teologiczne w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święceń kapłańskich udzielił mu 25 czerwca 1961 r. w katedrze katowickiej biskup koadiutor Herbert Bednorz.
Po święceniach ks. Paweł był na zastępstwie wakacyjnym w parafii świętych Cyryla i Metodego w Knurowie. Potem był wikariuszem w Miasteczku Śląskim (do 1966), w Kra-sowach (do 1969) i w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju.
W roku 1971 został wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Równocześnie powierzone mu zostało zadanie budowy kościoła w Janowie Miejskim. Był to wtedy pierwszy od 17 lat kościół, który wybudowano na miejscu, gdzie dotąd nie było żadnego punktu sakralnego. Dzięki staraniom ks. Pawła został tam wybudowany kościół, probostwo i dom katechetyczny. Na budowie, podczas przerw na posiłek prowadził katechezę dla pracowników.
Po utworzeniu w 1975 r. w Janowie Miejskim parafii, ks. Paweł Bednorz został jej proboszczem. Był też w latach 1978—1984 dziekanem dekanatu mysłowickiego.
Po powrocie katechizacji do szkół, dom katechetyczny został udostępniony dla Stacjonarnego Hospicjum, ośrodka dla ludzi będących w stanie terminalnym choroby nowotworowej. Od 1 stycznia 1996 r. ks. Bednorz był kapelanem tego Hospicjum.
Ostatnią inwestycją dokonaną dzięki staraniom ks. Pawła była dzwonnica i nowe dzwony, które zostały poświęcone 8 grudnia 1996 r. Następnego dnia wieczorem został odwieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Tychach, gdzie zmarł 16 grudnia 1996 r. Pochowany został 19 grudnia, obok kościoła w Janowie Miejskim