ks. proboszcz Krzysztof Kasza


Ksiądz Kasza urodził się 17 grudnia 1957 roku w Czechowicach-Dziedzicach jako dziecko Emila i Ludmiły Kasza z domu Szczepańczyk. Przez wszystkie lata mieszkał w Pszczynie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum. Studia w wyższym śląskim seminarium duchownym w Krakowie rozpoczął w 1976, a ukończył już w Katowicach w 1983. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza 31 marca 1983 roku. Jako wikary pracował w parafii Podwyższenia Krzyża Św. na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach, w Chorzowie w parafii Św. Floriana i w Jastrzębiu w parafii Św. Katarzyny. W 1990 roku został mianowany misjonarzem diecezjalnym, głoszącym rekolekcje w parafiach naszej diecezji przed wizytacjami kanonicznymi. Z dniem 22 grudnia 1996 roku został proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i Św. Maksymiliana w Mysłowicach - Janowie. W styczniu 2003 roku został mianowany dziekanem Dekanatu Mysłowice.
Od września 2007 objął kierowanie kościołem p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w centrum Mysłowic.
Ulubioną pasją księdza proboszcza jest fotografowanie artystyczne i poezja.

GS