Grupy

W naszej parafii działa wiele grup różnego rodzaju. Tutaj przedstawiliśmy je pokrótce:
- Apostolstwo Dobrej Śmierci
- Archikonfraternia Literacka
- Grupa Miłosierdzia Bożego
- Chór świętego Maksymiliana
- Dzieci Maryi
- Eucharystyczny Ruch Młodych
- Służba Ołtarza (ministranci i lektorzy)
- Róże Różańcowe
- Zespół Charytatywny
- Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
- Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym /APDC/
- Oaza Rodzin
- Katecheza Dorosłych
- Oaza Młodzieżowa + zespół
- Związek Górnośląski koło Janów-Miejski

Głosem doradczym dla naszych duszpasterzy jest Duszpasterska Rada Parafialna.

Zapraszamy także do galerii, gdzie obejrzysz zdjęcia naszych grup parafialnych.


Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci zwane jest inaczej Stowarzyszeniem Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Mimo, że ruch ten zapoczątkowany został przed niespełna stu laty, a zatwierdzony przez papieża Piusa X w 1908 roku, dziś gromadzi w swoich szeregach blisko czterysta tysięcy członków.
W naszej parafii ruch rozpoczął działalność we wrześniu 1998. Za zgodą Księdza Proboszcza odprawiona została comiesięczna Msza święta w intencji: Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Boskiej Bolesnej i św. Józefa o odpuszczenie grzechów i szczęśliwą śmierć dla członków Apostolstwa i grzeszników całego świata. W lipcu 2002 roku ADŚ zostało oficjalnie zarejestrowane u Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej, a na dzień 19 października tego roku gromadziło już 163 członków.
Apostolstwo modli się codziennie o to, by w chwili kresu ziemskiej wędrówki być w pełni gotowym na spotkanie z Najwyższym.
Ujmuje to modlitwa, w której prosimy Ojca, „aby przez Krew Najdroższą Jezusa Chrystusa, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, udzielić raczył: 
- sprawiedliwym wielkiego daru wytrwania w dobrym
- grzesznikom łaski doskonałego nawrócenia
- wszystkim wierzącym w Chrystusa w ostatnich chwilach życia łaski przyjęcia świętego Wiatyku, namaszczenia Olejami Świętymi i dobrej, w Twoich oczach śmierci.”

Przy ADŚ w naszej parafii działa Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca, w którym jest 22 członków. Uczestnictwo polega na ofiarowaniu swoich cierpień fizycznych lub psychicznych, a także wybranej modlitwy za dusze czyśćcowe.

Przed Mszą świętą śpiewane są godzinki do Matki Boskiej Bolesnej, zaś po Mszy świętej odmawiany jest różaniec do siedmiu boleści Matki Boskiej. Co roku są organizowane spotkania opłatkowe, w okresie Wielkanocnym członkowie dzielą się święconym jajkiem. Spotkania odbywają się także przy różnych innych okazjach. Po śmierci członka jest odprawiana Msza święta za duszę śp. zmarłego.
We wrześniu 2002 roku zorganizowano dwudniową pielgrzymkę do Górki Klasztornej, zaś 12 października spotkanie z Ojcem z Górki Klasztornej w naszej parafii. 

Zelatorem Apostolstwa wyznaczonym i upoważnionym przez Księdza Proboszcza do wszystkich działań oficjalnych, została pani Eugenia Sojka a jej zastępcą pani Adela Alkier.

X lecie Apostolstwa
Sprawozdanie 2009/2010


Archikonfraternia Literacka

Archikonfraternia Literacka pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie jest pobożnym stowarzyszeniem mężczyzn wyznania rzymskokatolickiego, którzy we wspólnocie konfratrów i w jedności z Kościołem starają się pogłębiać swoje życie duchowe i intelektualne, szerzą kult Matki Bożej, a zwłaszcza Jej Niepokalanego Poczęcia oraz włączają się w apostolstwo świeckich. Istnieje nieprzerwanie od XVI w. w Warszawie.

Dom z Mysłowicach - Janowie Miejskim założono w 1985 roku razem z kilkoma Domami w różnych miastach Polski. Współcześnie Domy zakładane są przez ludzi opozycji patriotyczno-katolickiej dla wspomożenia Duszpasterstwa Pracowniczego. W naszym Domu ślubowanie złożyło 24 braci.

Spotkania bractwa odbywają się dwa razy w miesiącu po mszy św. w niedzielę po pierwszym i piętnastym dniu miesiąca po Mszy św. o godzinie 9:00. Kapelanem bractwa jest ks. Proboszcz Andrzej Hnida.

Galeria AKL dom Mysłowice.
foto-Austria 15-17 III 2007
foto-Warszawa sesja naukowa 30 XI 2007
foto-Warszawa 7-8 XII 2007
Pielgrzymka do Wilna.
Uroczystości NP NMP 2009
Pielgrzymka na Ukrainę czerwca 2010r.
 


Bractwo Miłosierdzia Bożego

Bractwo zostało powołane w naszej Parafii w święto Miłosierdzia Bożego w roku 1995, decyzją księdza Proboszcza Pawła Bednorza. W tym dniu w Kaplicy Miłosierdzia Bożego naszego Kościoła, została wyłożona księga do której zaczęli się wpisywać chętni podjęcia trudu codziennego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Proboszcz Paweł Bednorz wpisał się jako jeden z pierwszych i jak pierwszy członek Bractwa odszedł do wieczności. Do chwili obecnej do Bractwa wpisało się 126 osób. Jego następca Ksiądz Proboszcz Krzysztof Kasza wyznaczył Mszę Świętą dla Bractwa na godzinę 11:00 w każdy trzeci piątek miesiąca, po której odprawiane jest uroczyste nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego zakończone błogosławieństwem sakramentalnym. W tych comiesięcznych Mszach, odprawianych w intencji członków Bractwa, bierze udział średnio 60 do 80 osób. Bractwu przewodzi od czasu założenia Pani Salomea Kowalska, niezmordowana w pracy na rzecz jego rozwoju.
Powstanie Bractwa wiąże się pośrednio z pięknym obrazem Jezusa Miłosiernego znajdującym się w naszym Kościele a namalowanym przez Państwa Konarzewskich, małżeństwo artystów malarzy z Koniakowa. Wiele osób modli się przed tym obrazem, a ich modlitwa zostaje wysłuchana, gdyż jak powiedział Pan Jezus do świętej siostry Faustyny: „Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej.”


Chór św. Maksymiliana

Chór mieszany św. Maksymiliana powstał przy naszej parafii 25 października 1998 roku. Jego założycielami są: ks. Proboszcz Krzysztof Kasza, oraz organista Piotr Nowatkowski, który był pierwszym dyrygentem.
Od kwietnia 2000 do czerwca 2001 chórem dyrygowała p. Magdalena Kostyszyn. Ważną datą jest 10 czerwca 2001 roku, kiedy nasz chór zdobył III wyróżnienie podczas VIII Przeglądu Chórów im. ks. Hlonda Chlondowskiego. Od września tegoż roku chórem dyryguje p. Aleksandra Gąsiorczyk. Prezesem jest p. Grzegorz Gołąbek, wiceprezesem Jadwiga Karkosz, skarbnikiem Danuta Beczała, sekretarzem Małgorzata Mendera.

Łącznie w ciągu czterech lat istnienia chór wystąpił ze swoim śpiewem 88 razy (stan na 10 listopada 2002) uświetniając uroczystości kościelne i okolicznościowe.
Najważniejsze występy poza parafią:
Zabrze, Gliwice, Zakopana, Panewniki, Dziećkowice, Pszczyna - Stara Wieś, Bochnia, Kamesznica, Murcki, Kosztowy, Kuźnia Ligocka, Sosnowiec.


Dzieci Maryi

Ruch Dzieci Maryi zatwierdził ks. Biskup Herbert Bednorz pismem z dnia 24 maja 1978 r. Członkowie tego ruchu wybierają Maryje jako wzór naśladowania Chrystusa.

W naszej parafii grupa skupia dzieci ze szkoły podstawowej, które wspólnie, poprzez pracę w grupie, rozwijają swoją wiarę.
Spotkania obywają się w soboty o godzinie 10:00 w klubie „U Plebana” pod opieką ks. Jerzego Wójcika. Grupa liczy aktualnie 20 osób, które poprzez spotkania ze swymi animatorkami pogłębiają swoją wiedzę o Panu Jezusie i Matce Bożej.

W przeciągu całego roku wiele wydarzeń zbliża dzieci i razem budują one małą wspólnotę otwartą na miłość i drugiego człowieka. 
Tradycją już stały się organizowane co pewien czas wspólne wyjazdy Dzieci Maryi i Ministrantów, najczęściej w górskie okolice, a także rozgrywany na nich mecz piłki nożnej.

http://www.dmak.cal24.pl/  - oficjalna strona archidiecezjalna


Eucharystyczny Ruch Młodych

Jest to ruch skupiający dzieci, które chcą żyć blisko Chrystusa Eucharystycznego. W rozdawanym na pierwszym spotkaniu ERM „skarbcu” możemy zauważyć, że dla tego ruchu ważne są takie elementy jak: Msza święta, Komunia święta (także duchowa), modlitwa poranna i wieczorna, postanowienie i dobry uczynek.

W naszej parafii spotkania zostały zapoczątkowane przez księdza Mirosława Rataja, aktualnie prowadzone są przez księdza Jerzego Wójcika. Odbywają się one w niedziele o godzinie 10:15 przed Mszą świętą dla dzieci, a w pierwsze niedziele o 10:00.
Grupa skupia w swoich szeregach zwłaszcza dzieci najmłodsze, ale nie tylko. Liczy aktualnie ok. 12  osób, które przychodzą co miesiąc. Liczba dzieci zaangażowanych w każdą niedzielę to prawie 50.


Ministranci

W naszej parafii na dzień 1 września posługę ministrancką pełni 22 chłopców. Opiekunem ministrantów jest ksiądz Tomasz Żołna. Wszyscy chłopcy mają przypisaną swoją służbę tygodniową. Jest to termin stały związany z planem lekcji w szkole. W niedzielę służba ustalona jest według grup, jest ich pięć. Co tydzień grupy przesuwają się na kolejna godzinę.

Ministranci gromadzą punkty za asysty, dodatnie lub ujemne w zależności od obecności. Podsumowanie dokonuje się, co sobotę na zbiórce o godz. 9.00. Na spotkaniach chłopcy z księdzem Opiekunem ustalają zadania na zbliżający się czas oraz dokonują korekt w planie służby.

Wszystkie plany służb, ustalenia oraz podsumowania punktacji są zapisywane i umieszczane na gazetce, która znajduje się na tablicy ogłoszeń w zakrystii ministranckiej.

STRONA MINISTRANTÓW


Związek Górnośląski koło Mysłowice-Janów

Koło powstało w dzielnicy Mysłowic Janów-Miejski w roku 1990.
Spotkania członków i sympatyków odbywają się w drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 18:00 w salce "Klubu u Plebana" przy naszym kościele.

Zarząd Główny Związku Górnośląskiego w Katowicach
20 lecie koła Janów-Miejski


Róże Różańcowe

Nasza parafia jest z modlitwą różańcową związana od jej początku, to znaczy, od poświęcenia Kaplicy. 14 sierpnia 1971 r. ks. Proboszcz Paweł Bednorz zachęcił parafian do odmawiania różańca św. przed każdą wieczorną Mszą Świętą. Natomiast, kiedy pozwolił mu czas, zorganizował stałe Róże Różańcowe. Do Róż zgłosiło się wiele osób, przede wszystkim kobiety w różnym wieku. Spotkania odbywały się raz w miesiącu po Mszy Świętej porannej. Na tych spotkaniach były przeprowadzane krótkie katechezy i poruszane sprawy parafialne. Ks. Proboszcz Paweł organizował dla tychże Róż pielgrzymki do Częstochowy, Oświęcimia, Niepokalanowa, Lichenia czy Kodnia. Od razu powstało 6 Róż. Z biegiem czasu Róże wykruszały się: jedni poumierali, drudzy się wycofali. Od 1997 roku nastąpiła zmiana, ks. Paweł zmarł, a po nim proboszczem został ks. Krzysztof Kasza. Róże spotykają się tak samo - w każdym miesiącu. Wyjeżdżają również na pielgrzymki odwiedzając miejsca Maryjne.
Jedno jest ich życzenie - by nie tylko starsze panie tworzyły Róże - pragniemy zachęcić i młodzież i dzieci szkolne, a przede wszystkim mężczyzn.


Ruch Światło-Życie (Oaza)

Ruch Światło-Życie powstał w latach siedemdziesiątych z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). Rozwija się w Kościele w Polsce, a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się także poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech. Jest ruchem formacyjnym, który za cel stawia sobie ukształtowanie wierzących ludzi na aktywnych chrześcijan. Podstawowa formacja obejmuje trzyletni cykl spotkań rocznych oraz 15-dniowe rekolekcje wakacyjne, oparte na tajemnicach Różańca, prowadzone metodą przeżyciową.

Charakterystyczne hasła odnajdywane na drodze oazowej, to Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota i Nowa Kultura. Odnowienie człowieka, a przez to także wspólnoty Kościoła, dokonuje się przez coraz głębsze wchodzenie w relację z Chrystusem i realizację właściwej Ruchowi duchowości. Cechy tejże duchowości oddają tzw. Drogowskazy Nowego Człowieka.

Znakiem ruchu są dwa grecko-biblijne słowa: (FOS - Światło) i (ZOE - Życie), splecione ze sobą nierozdzielnie literą omega i tworzące krzyż. Znak ten wyraża ideał chrześcijańskiej dojrzałości, polegającej na urzeczywistnianiu siebie według myśli Bożej, na stawaniu się nowym człowiekiem, w którym istnieje jedność między poznaniem (światłem) a egzystencją (życiem). Do tej jedności w człowieku może doprowadzić tylko Duch Święty, a dokonuje się to za cenę krzyża Chrystusowego.

W naszej parafii opiekunem Ruchu jest ks. Czesław Tomaszek. Oaza rozwija się w dwóch kierunkach – jako Oaza Młodzieżowa i jako Oaza Rodzin.
Spotkania Oazy Młodzieżowej odbywają się w każdy piątek, a rozpoczynają się Mszą Świętą o godzinie 18:00. Po niej wszyscy spotykają się na krótkiej wspólnej modlitwie i radosnym śpiewaniu, by potem udać się na spotkania w grupach. Następnie krótko dzielimy się refleksjami po spotkaniach i modlimy się wspólnie. Spotkania kończą się ok. 20:30.
Jako Oaza Młodzieżowa spotykamy się także przy innych okazjach. Czasami przy herbacie i ciastku, a czasami organizując np. żywe ołtarze na Boże Ciało, jasełka czy jutrznię przed Pasterką.
W parafii działają obecnie dwie grupy Oazy Rodzin. Każda grupa składa się z kilku małżeństw, które spotykają się raz w miesiącu w domach uczestników. Na spotkaniach realizowany jest program Ruchu, w którym szczególny nacisk położony jest na pogłębianie więzi małżonków z Panem Bogiem i pomiędzy sobą. Bardzo ważne są dla nas także rekolekcje – weekendowe: tylko dla grup z naszej parafii prowadzone przez ks. Czesława i wakacyjne: będące częścią formacji dla wszystkich członków Oazy Rodzin.
Oaza Młodzieżowa i Oaza Rodzin uczestniczą także w życiu naszej parafii włączając się (czasami wspólnie) w liturgię Mszy św. przez przygotowywanie czytań, modlitwy wiernych czy procesji z darami.

http://www.oaza.org.pl - ogólnopolska strona oficjalna
http://www.oaza.org.pl/polski/prezentacja/drogowsk.pdf
Drogowskazy Nowego Człowieka w ładnej formie graficznej, potrzebny Acrobat Reader
http://www.katowice.oaza.org.pl - archidiecezjalna strona Ruchu, m.in. informacje o rekolekcjach


Zespół Charytatywny

Zespół Charytatywny powstał w okresie stanu wojennego z inicjatywy śp. ks. Proboszcza Pawła Bednorza. Na początku swojej działalności zespół zajmował się rozdzielaniem darów, które zaczęły napływać z zagranicy.
Obecnie Zespół Charytatywny liczy 19 osób i jego zadaniem jest niesienie pomocy chorym i najbardziej potrzebującym parafianom. Środki na ten cel uzyskiwane są poprzez comiesięczne zbiórki ofiar przed Kościołem. Z tych też środków ks. Proboszcz finansuje obiady dla dzieci z wielodzietnych i ubogich rodzin.
W okresie przedświątecznym Zespół przygotowuj okolicznościowe paczki dla chorych i dzieci z biednych rodzin. Jego zadaniem jest również stała troska i opieka nad chorymi w domach - na prośbę chorego jest sprawowana Msza święta w jego domu.
Raz w roku organizuje się dzień chorych. Sprawowana Eucharystia jest szczególna, dla tych chorych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą regularnie w niej uczestniczyć.
W każdą drugą środę miesiąca sprawowana jest Msza święta w intencji emerytów i starszych parafian, po której spotykają się oni się wraz z ks. Proboszczem Andrzejem w klubie „U Plebana” przy kawie i ciastku. Aby jeszcze lepiej wykonywać swoją posługę, osoby z Zespołu Charytatywnego starają się wzajemnie lepiej poznać. W tym celu organizowane są pielgrzymki do miejsc kultu religijnego, oraz spotkania z różnymi znanymi ludźmi.

Istotą działalności Zespołu jest dotarcie do wszystkich, którzy tej pomocy oczekują i potrzebują. Przewodniczącą grupy jest pani Stefania Łukaszek.


Duszpasterska Rada Parafialna

Na przełomie ostatnich siedmiu lat Duszpasterska Rada Parafialna spotykała się systematycznie. Jej działalność w naszej parafii możemy podzielić na dwie fazy. 
Pierwsza faza to okres prac Rady od poprzedniej wizytacji duszpasterskiej w październiku 1995 roku do września 1999 roku, kiedy odbyło się jej ostatnie spotkanie w starym, dwunastoosobowym składzie.
Druga faza działalności Rady Parafialnej rozpoczyna się 5.10.1999, kiedy to w demokratycznych wyborach parafianie wskazali osiemnastu swoich reprezentantów. Kolejne sześć osób zostało zaproszonych do udziału w pracach Rady przez ks. Proboszcza, jako reprezentanci parafialnych wspólnot i grup. Od tego momentu tak skrystalizowana dwudziestopięcioosobowa Duszpasterska Rada Parafialna zaczęła współpracować z duchowieństwem w kształtowaniu nowego obrazu parafii. Już na pierwszym spotkaniu został wyłoniony Zarząd Rady. Zaczęła się systematyczna praca, która owocuje jak do tej pory trzydziestoma dwoma spotkaniami.
Jako głos doradczy Rada wielokrotnie wysuwała innowacyjne pomysły w celu usprawnienia, ubogacenia i upiększenia życia parafian i parafii. I tak wyszła ona z inicjatywą zmian godzin Mszy św. i nabożeństw w tygodniu i niedzielę. Dyskutowane są aktualne sprawy społeczne Parafii np. pomocy dla ofiar pożaru, pomocy osobom bezrobotnym, pojawiają się propozycje tematów homilii i rekolekcji, zgłaszane i omawiane są inicjatywy powstania nowych grup parafialnych oraz podejmowanych przez nie przedsięwzięć.
W parafii dzięki kreatywności Rady pojawiło się wiele nowych inicjatyw, które doczekują się swych kolejnych edycji. I tak np. są to konkursy plastyczne, kolęd, przegląd jasełkowej twórczości przedszkoli, konkursy na najlepsze wypieki oraz parafialne festyny trzeźwościowe mające na celu propagowanie trzeźwego sposobu życia oraz integrowanie społeczności parafialnej w oparciu o bezalkoholową zabawę. 
Duszpasterska Rada Parafialna ma stałe punkty spotkań np. remonty i prace prowadzone na terenie kościoła i plebani, współpraca z Hospicjum Cordis, które użytkuje budynek parafialny. 
Rada Parafialna podczas spotkania z ks. BiskupemOkresowo i w zależności od potrzeby podejmuje się tematy związane z pomocą w organizacji procesji Bożego Ciała czy miejskiej lub międzyparafialnej Drogi Krzyżowej, różnego rodzaju pielgrzymek i wyjazdów, a także bieżących problemów. Często poruszaną sprawą jest wygląd naszej gazetki parafialnej, ustala się o jakich sprawach warto napisać w „Dzwonku Janowskim”  i wyznacza się osoby odpowiedzialne. 
Druga faza działalności Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest przełomem we współpracy miejscowego duchowieństwa ze świeckimi. Układa się ona bardzo dobrze i daje nadzieję na owocne kontynuowanie tego dzieła.


Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym /APDC/

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Powstało jako odpowiedź na liczne prośby kierowane do Zgromadzenia ze strony świeckich, zainteresowanych współpracą w zakresie naszego charyzmatu. Do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym. Osoby, które decydują się na przynależność do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym wypełniają i osobiście podpisują tzw. kartę członkowską; potwierdzeniem przyjęcia do APDC jest "Pamiątka" z aktem codziennego zaofiarowania , którą otrzymuje od zelatora lub zelatorki. Nasza grupa modlitewna APDC powstała w listopadzie 2002 roku (pod wcześniejszą nazwą: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca /ADPC/), z inicjatywy pani Eugenii Sojki; na początku Apostolstwo liczyło 22 członków, obecnie liczba wzrosła do 60, a zelatorką została wybrana Teresa Karaszewska. Opiekunem Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym jest obecnie ks. Proboszcz Andrzej Hnida. Grupa raz w miesiącu w ustalony dzień zamawia mszę świętą za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące. Patronami APDC są: Matka Boża Pośredniczka Łask (święto obchodzone jest w Zgromadzeniu 7 maja) Św. Józef (19 marca) bł. O. Honorat Koźmiński ( 13 października) bł. Maria od Opatrzności /czyli Eugenia Smet/ (wspomnienie liturgiczne – 7 luty) Dni Świąt i wspomnień liturgicznych patronów dają kolejną sposobność do ożywiania wzajemnej duchowej więzi między członkami APDC i Siostrami Zgromadzenia. Bo członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami APDC i Siostrami jest każdy poniedziałek. Siostry w tym dniu modlą się w intencji wszystkich członków zarówno żyjących jak i zmarłych. Członkowie zaś modlą się za siostry i o nowe powołania do Zgromadzenia. Przynależność do APDC nie jest związana z obowiązkiem płacenia składek pieniężnych ani od tego uzależniona. Członkowie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym pamiętają, że są powołani do świętości, korzystają z pomocy, jakie ofiaruje nam Kościół (Eucharystia, modlitwa,dobre uczynki...); wspomagają zmarłych poddanych oczyszczeniu i konających; troszczą się o rozwój dzieła poprzez osobiste świadectwo. Bardzo chcielibyśmy /jeżeli będzie nas więcej/ organizować spotkania modlitewno - formacyjne, obejmowałyby one: wspólną modlitwę, odczytanie katechezy z ewentualną dyskusją czy rozmową na jej temat oraz załatwienie bieżących spraw organizacyjnych.
Informacji bardziej szczegółowych, dotyczących również dołączenia do nas udzielają: Zelatorka Teresa Karaszewska i zelatorki pomocnicze Krystyna Konieczna i Zofia Radwańska.
/z W.N.i M./
"Kto szczerze i serdecznie kocha Pana Boga, dla tego wszystkie rzeczy tego świata mają głębokie znaczenie." /bł. Honorat Koźmiński/. "W czasie każdej Mszy myślmy o tym cudownym dziele, które dokonuje się, zakryte przed naszymi oczami, i ogarnia cały świat. Jest jak wybuch nuklearny w zwolnionym tempie, który poraża wszystkich znajdujących się w zasięgu jego promieniowania. Sprawia, że umiera wszystko, co ziemskie, przemieniając nas w światło Bożej światłości. Jak ważne jest dla nas, byśmy całą duszą otworzyli się na Eucharystię, aby Boże światło spłynęło na wszystkich, których nosimy w sercu, dla ich prawdziwego szczęścia z Bogiem i dla Jego chwały! Podczas Mszy módlmy się gorąco za naszych zmarłych!" /O.Girardin/
Fragment z kazania św Jana Vianne'ya: "Ten co się modli za duszami w czyśćcu cierpiącymi, skoro tylko stanie przed trybunałem Jezusa Chrystusa dla zdania rachunku ze swego życia, dusze owe już staraniem jego uwolnione z czyśćca rzucą się do stóp Zbawiciela i powiedzą: Panie, zlituj się nad tą duszą ona nas wyrwała z płomieni, ona za nas uczyniła zadość Twej sprawiedliwości. Zapomnij jej przewinień, jak ona błagała, żebyś zapomniał przewinień naszych. Ach! Jakże to potężne są pobudki do rozbudzenia w nas współczucia dla tych dusz cierpiących." /z W.N.iM./