APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI.


Sprawozdanie z działalności za okres od czerwca 2009 do maja 2010r.

Apostolstwo Dobrej Śmierci liczy 273 członków. Od czerwca ubiegłego roku Apostolstwu przybyło 24 członków, a kilkanaście osób przeszło do parafii NSPJ w Mysłowicach po założeniu tam Apostolstwa.

Około 30% członków uczestniczy w comiesięcznej Mszy św. Takich mszy ( które odprawiane są w intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa) w okresie sprawozdawczym odprawionych zostało 12.

Oprócz tych intencji odprawionych zostało 5 Mszy św. za członków, którzy odeszli do Pana , 1 Msza św. za śp. ks. proboszcza Pawła Bednorza, a także Msze św. urodzinowe za naszych kapłanów. W sumie odprawionych zostało 21 Mszy św.

W związku z ogłoszeniem Roku Kapłańskiego przez Ojca Świętego Benedykta XVI jako zelatorka zwróciłam się do członków z prośbą o całoroczną modlitwę za kapłanów. Na moją prośbę pozytywnie odpowiedziało aż 90 członków, którym rozdałam modlitwy do codziennego odmawiania.

W 2009 roku Apostolstwo Dobrej Śmierci obchodziło Jubileusz 10-lecia istnienia i działalności w naszej parafii. W niedzielę 23 sierpnia o godz. 11 została odprawiona Msza św. dziękczynna, którą celebrował Ojciec Roman Siatka z Górki Klasztornej wraz z ks. proboszczem Andrzejem Hnidą, ks. dr Janem Grzesicą  i ks. Jerzym Wójcikiem. Poczty sztandarowe, osoby prowadzące i oprawa liturgiczna ubrane były w stroje śląskie. W uroczystościach Jubileuszowych udział brali zaproszeni zelatorzy z dekanatu Mysłowickiego, z Bierunia Nowego, Chorzowa i Łazisk. W godzinach popołudniowych, w "Trójkącie" odbyła się agapa z udziałem kapłanów, gości i członków Apostolstwa, a także Zespołu "Kosztowioki" , który rozweselał uczestników spotkania swoimi przyśpiewkami i muzyką.

Członkowie Apostolstwa brali udział w Dniach Skupienia w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Hałcunowie Bielsku- 29. V. 2009r., w Sanktuarium Matki Boskiej Uśmiechnięte w Pszowie - 29.8. 2009r. oraz w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy - 8.5.2010r.

Członkowie Apostolstwa mocno zaangażowali się w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, a zagrożonego aborcją. Po zapoznaniu przez mnie naszych członków z ideą i warunkami takiej adopcji, aż 90 osób zaangażowało się w tej sprawie.

Osoby te w obecności KAPŁANA złożyły uroczyste przyrzeczenie o wzięciu w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Takie przyrzeczenie odbyło się trzykrotnie:

8 rudnia 2009 r. Duchową Adopcję podjęło 28 osób,
2 lutego 2010 r. Duchową Adopcję podjęło 50 osób,
25 marca 2010r. Duchową Adopcję podjęło 12 osób.

Listy z nazwiskami i adresami tych osób zostały wysłane do wpisu do Księgi Apelowej, która znajduje się w Centralnym Ośrodku Duchowej Adopcji w Częstochowie. Wpisy zostały już zrealizowane.

Taka sama lista z nazwiskami została przeze mnie wysłana do Łagiewnik, gdzie wraz z darami ołtarza złożona została przez siostry na Mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a druki, które wypisywały osoby przyjmujące adopcję zostały wysłane do Guadalupe, ponieważ trwa tam nieustanna modlitwa za te dzieci, ich rodziców oraz za osoby, które modlą się za dzieci poczęte.

30 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie Opłatkowe Członków Apostolstwa.

Rozpoczęła je Msza św. "Do Dzieciątka Jezus" w intencji członków Apostolstwa i ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w Nowym 2010 Roku. Po mszy wszyscy udali się do "Trójkąta" , gdzie składano sobie życzenia, dzielono się opłatkiem, rozmawiano przy kawie i makówkach oraz śpiewano kolędy przy dźwiękach harmonijko ustnej w wykonaniu Karola Pryby i ze śpiewem Moniki Hetmańskiej. W spotkaniu uczestniczyli ks. Proboszcz Andrzej Hnida i ks. dr Jan Grzesica.

Spotkanie Wielkanocne było skromne. Po mszy św. członkowie Apostolstwa spotkali się w klubie "U Plebana" w czasie wielkiego smutku po katastrofie pod Smoleńskiem. Podzielono się jajkiem i słodyczami oraz złożono sobie życzenia. Była też modlitwa za tragicznie zmarłych w katastrofie. Członkowie Apostolstwa podjęli się Apostolatu "Margaretka" - do końca życia modlimy się za kapłanów, którzy posługiwali i nadal posługują w naszej parafii. "Margaretką" objęty został także ks. biskup Józef Kupny.

Pragnę serdecznie podziękować członkom Apostolstwa za liczny udział we mszach św.,

w organizowanych spotkaniach, rekolekcjach, pielgrzymkach i innych formach aktywności Apostolstwa.

Szczególne podziękowanie kieruję do mojej zastępczyni pani Adelajdy Alker za wszelką pomoc, pani Jadwidze Jackiewicz za comiesięczne przygotowanie oprawy liturgicznej, anonimowej rodzinie za wsparcie finansowe spotkań. Dziękuję członkom, którzy chętnie nam pomagają przy organizowaniu spotkań, a także tym członkom, którzy reprezentują Apostolstwo w poczcie sztandarowym na wszystkich uroczystościach.

Serdeczne Bóg zapłać.

Zelatorka - Eugenia Sojka