X-lecie Apostolstwa Dobrej Śmierci


10-lecie Apostolstwa Dobrej Śmierci

  Na stronie internetowej Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej znajduje się sentencja wyrażająca ogólną prawdę:

              "Dobrze żyć- to wiele, Dobrze umrzeć- to wszystko".

Ta prawda utrwaliła się w pamięci Pani Eugenii Sojki, kiedy przeczytała artykuł dr Haliny Zapotocznej w Gościu Niedzielnym /w sierpniu 1998 roku/.
Pani doktor opisała spokojną, pogodną śmierć swojej babci, która z uśmiechem na twarzy i oczami wpatrującymi się w sufit odchodziła do Pana. Napisała, że jako lekarz często stykała się ze śmiercią, ale takiej jaką zobaczyła u swojej babci, nigdy nie widziała. Jeszcze bardziej zdziwiła się, kiedy na poduszce pod głową zmarłej babci, znalazła zniszczony od modlenia, pożółkły Dyplomik Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci wydany w Tinchebray we Francji, zawierający modlitwy o szczęśliwą godzinę śmierci.
Dr Halina zaciekawiona sprawą napisała list do Francji, skąd otrzymała informację, że w Polsce centrala Apostolstwa znajduje się w Górce Klasztornej.
Historia ta mocno wpłynęła na zaangażowanie Pani Eugenii Sojki w dzieło Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Pani Eugenia zapisała do stowarzyszenia najpierw siebie i rodzinę, później przyjaciół i znajomych. A ponieważ chętnych do wstąpienia, do Apostolstwa stale przybywało, powstała myśl, aby Apostolstwo założyć w Janowskiej parafii.
Od sierpnia 1999 roku za zezwoleniem ks. proboszcza Krzysztofa Kaszy odprawiane są comiesięczne Msze św. do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa o odpuszczenie grzechów i szczęśliwą godzinę śmierci dla członków A.D.Ś..
Śpiewane są godzinki do Matki Boskiej Bolesnej oraz odmawiany różaniec przy rozważaniu 7 boleści Matki Bożej.
W styczniu 2002 roku stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Górce Klasztornej, a Ojciec Dyrektor
ks. J. Antoni Żebrowski mianował panią Eugenię Sojkę na zelatorkę. Pani Eugenia poprosiła
ks. proboszcza Krzysztofa Kaszę o wytypowanie swojej zastępczyni pani Adelajdy Alker, której jest niezmiernie wdzięczna za zaangażowanie i pomoc w prowadzeniu tego dzieła.
W Polsce do Apostolstwa należy 440 000 członków, oficjalnie A.D.Ś. zatwierdził Prymas Polski kard. Józef Glemp w dniu 30 maja 1987 roku, a opiekę nad nim powierzył Misjonarzom Świętej Rodziny w Górce Klasztornej. W Janowskiej parafii Apostolstwo liczy 302 członków i pod przewodnictwem zelatorek pani Eugenii Sojki i pani Adelajdy Alker aktywnie uczestniczy w życiu parafii, współpracuje z innymi wspólnotami parafialnymi i realizuje swój apostolski program. Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli 12 razy w dniach skupienia, które odbywały się w różnych miejscowościach, w Turzy Śląskiej, Radzionkowie, Katowicach-Bogucicach, Mysłowicach-Brzęczkowicach, Pierśćcu koło Skoczowa i Bielsku-Białej Hałcnowie i odbyli 5 pielgrzymek, do Górki Klasztornej, Łagiewnik, Leśniowa, Gidla i Św. Anny.
W pracy formacyjnej wspólnoty ważne stały się także spotkania opłatkowe i wielkanocne, w których oprócz członków Apostolstwa i ich rodzin uczestniczy ksiądz proboszcz, wikarzy i inni zaproszeni księża, często z Górki Klasztornej.
Spotkania mają bardzo uroczysty i odświętny charakter, zwłaszcza, że towarzyszą im pieśni i muzyka z udziałem lokalnego zespołu muzycznego lub chóru, czy innych artystów.
W tych, czy innych spotkaniach oraz uroczystościach biorą udział delegacje i zelatorki najczęściej z tych parafii, w których pani Eugenia zakładała Apostolstwo.
W ciągu 10 lat pracy pani Eugenia jako zelatorka założyła nowe grupy Apostolstwa w 16 parafiach.
Rozpowszechnianie idei A.D.Ś. i zakładanie nowych grup Apostolstwa w parafiach, stało się wielką pasją i osobistym wezwaniem Pani Eugenii.
Za to szerzenie posłannictwa Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci otrzymała Honorowy Dyplom Apostolstwa, podpisany przez Dyrektora Apostolstwa Dobrej Śmierci ks. Antoniego Żebrowskiego w 2008 roku..
W listopadzie 2002 roku z inicjatywy pani Eugenii w Janowskiej parafii gościła Siostra Kinga Szczurek ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych z Kobyłki.
Siostra Kinga zwróciła uwagę na wielką potrzebę pomocy duszom w czyśćcu, przekonywała wiernych o tym, że można za dusze ofiarować swoje cierpienie fizyczne i psychiczne, radości i smutki, a także pomogła założyć Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca, które obecnie liczy 60 członków, a jego zelatorką jest pani Teresa Karaszewska.
Ważnym i radosnym wydarzeniem dla członków stowarzyszenia było poświęcenie sztandaru w dniu 29 maja 2005 roku.
Został on poświęcony podczas niedzielnej Mszy św. którą odprawili ks. dziekan Krzysztof Kasza, ks. Jan Grzesica i dyrektor Apostolstwa ks. Antoni Żebrowski.
W 2006 roku do parafii zostały sprowadzone relikwie Świętej Faustyny. Pomysł ich sprowadzenia i zakup relikwiarza przez Apostolstwo wyszedł od pani Eugenii, która czuwała nad realizacją tego dzieła od początku do końca.
W 2008 roku członkowie Apostolstwa ofiarowali parafii dwa ornaty i kapę Maryjną, złożyli ofiarę na figurę Św. Michała Archanioła do Kaplicy A.D.Ś. w Górce Klasztornej oraz zaangażowali się w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Taką Adopcję podjęło dotychczas 120 osób.
Apostolstwo Dobrej Śmierci jest stowarzyszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Członkowie Apostolstwa poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać dla siebie i bliźnich dobrą i świętą śmierć, łaskę nawrócenia dla obojętnych i grzeszników i wytrwanie w łasce uświęcające dla wiernych katolików.
Trzeba Panu Bogu i Matce Najświętszej serdecznie dziękować za dziesięcioletnią obecność i działalność tej wyjątkowej wspólnoty w Janowskiej parafii oraz prosić Pana Boga gorąco, aby otaczał Apostolstwo swoją opieką i wspierał przez następne dziesięciolecia.

                                                Maria Szweda - Apostolstwo Dobrej Śmierci.