medal jubileuszowy


Jubileusz XXV-lecia parafii

8 grudnia 1999 roku mija 25 lat od dnia, kiedy ks. Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz, poświęcił nasz kościół. Budowa trwała zaledwie 532 dni robocze. Pozwolenie na budowę parafia N.S.P.J. w Mysłowicach otrzymała 25 lutego 1971 roku, za staraniem mieszkańców dzielnicy Mysłowice Janów. 2 czerwca tegoż roku przybył budowniczy kościoła - ks. Paweł Bednorz, który zlecił opracowanie architektury kościoła p. inż. Adamowi Lisikowi. W następnych miesiącach ruszyła praca przy wznoszeniu świątyni. Kaplica, w której czcimy Boże Miłosierdzie poświęcona została 14 sierpnia 1974 roku. Szybkość wybudowania naszej świątyni decydowała o możliwości uzyskania kolejnych pozwoleń na kościoły w innych parafiach. W ciągu 22 lat istnienia parafii wybudowano kościół z kaplicą i skromnym zapleczem katechetycznym, postawiono probostwo, wybudowano wspaniały dom parafialny, który 15 stycznia 1993 roku wynajęto „Społecznemu Hospicjum Cordis”, ukończono dzwonnicę i zawieszono dzwony. W 1979 roku poświęcono ołtarz i organy. Pracami kierował ks. Proboszcz Paweł Bednorz, który odszedł do wieczności 16 grudnia 1996 roku. Pochowany jest obok kościoła, który był tak bliski jego sercu.
Od trzech lat trwają prace związane z upiększaniem obiektów parafialnych. Choć nie upłynęło jeszcze wiele lat od poświęcenia kościoła, to jednak wymaga on pewnych zmian, a także wykończenia wystroju wnętrza. Istotne jest to, by każdy z nas mógł czuć głęboki sakralny wymiar tego miejsca. Prace remontowe będą trwały dłuższy czas, dlatego proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.
Za wszelką okazaną pomoc pragnę serdecznie wszystkim podziękować i nadal proszę o wsparcie finansowe. Jestem wdzięczny za modlitwy i za każdy dar materialny.
Życzę wszystkim Parafianom z okazji naszego „Jubileuszu 25-lecia” oraz zbliżającego się Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 wszelkiej Bożej łaski i błogosławieństwa na każdy dzień.

ks. Proboszcz Krzysztof Kasza wraz z współpracownikami:
ks. Mirosławem Sławickim i ks. Mirosławem Ratajem