Organista Kamil uczy nowych pieśni.

1.Złącz, Panie, miłujących Cię,
Złącz w jedną drogę wiele dróg.
Wszak jedna miłość wiedzie nas,
A Bogiem wszystkich jeden Bóg.

2.Ze wszech stron świata dąży lud,
By ujrzeć Ojca twarzą w twarz,
Na górny Syjon, w Jego dom.
Wszak mieszkań wiele dla nas ma.

3.Bogu Zwycięzcy wieczny hołd.
Niech Panu wieków chwała brzmi,
Bo w naszych sercach Święty Duch
Wieczyste "Sanctus" śpiewa Ci.

------------------------------------------

1.Bóg nad swym ludem zmiłował się
I Zbawiciela nam zesłał.
Miłość nam daje, usuwa grzech,
Prowadzi w bramy królestwa.
(: Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj.
Swoją miłość odnów w nas :).

2.Miłość Chrystusa przemienia świat,
Wyznacza szlaki wciąż nowe.
Kruszy nienawiść, wprowadza ład,
Jednoczy z ludźmi i z Bogiem.
(: Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj.
Swoją miłość odnów w nas :).

3.W miłości swojej zachowaj nas,
Chryste, Zwycięzco i Panie.
Niech upragniony nadejdzie czas
Odnowy i pojednania.
(: Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj.
Swoją miłość odnów w nas :).