UROCZYSTOŚĆ MB KRÓLOWEJ POLSKI - 2010 R.


Msza św. za Ojczyznę

1. Data 3-maja jest datą szczególną. Ma wymiar sakralny i świecki. Zbiegają się święta Matki Boskiej Królowej Polski, a równocześnie świętujemy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zbieżność tych dat nie jest przypadkowa. Zauważmy, że przez całe stulecia historia naszej Ojczyzny biegnie nurtem patriotyzmu, jakże często inspirowanego duchem chrześcijańskim. Iluż Władców na przestrzeni dziejów szukało pomocy i sił w Bogu zawsze wtedy, kiedy ludzkie działania zdawały się nie mieć sensu. W dniu tym dziękujemy Bogu za wstawiennictwem Maryi za dar wolności, prosimy o mądrość pozwalającą ten dar najpełniej zagospodarować.
2. Ta Msza św. odprawiona m naszym kościele w poniedziałkowy poranek miała wymiar szczególny. Zbiegła się z intencją jubileuszu dwudziestolecia istnienia Koła Janów-Miejski Związku Górnośląskiego, tego jakże cennego daru możliwego do działania w warunkach odzyskanej wolności. Ślązacy, przez całe półwiecze spychani na margines życia społecznego, tępieni za swoją językową odrębność, wyjaławiani z tradycyjnych śląskich korzeni – mogli wreszcie upomnieć się o swoje prawa. I upomnieli się. Dziś śląska gwara jest – można powiedzieć – „pod ochroną”, stanowi przedmiot naukowych analiz i publikacji, posługiwanie się nią traktowane jest jak splendor, przyjezdni z podziwem i „niezrozumieniem sensu” – z podziwem słuchają naszej śpiewnej gwary.
Msza św. miała niezwykle uroczysty charakter. Tradycyjne poczty sztandarowe naszej parafii ubogacone zostały sztandarami zaproszonych Gości, mnóstwo wiernych przybyło w strojach regionalnych i –co ogromnie cieszy – spora ilość w strojach śląskich to pokolenie naszych dzieci. W prezbiterium Mszę św. celebrowało czterech księży: głównemu celebransowi – naszemu Proboszczowi Andrzejowi – towarzyszyli: proboszcz parafii p.w. św. św. Piotra i Pawła z Katowic ks. Paweł Buchta, ks. Rafał Ryszka – proboszcz z Bończyka i tradycyjnie ks. prof. Jan Grzesica. Uroczystą oprawę Mszy św. uświetnił swoim śpiewem nasz parafialny chór św. Maksymiliana oraz gościnnie za pulpitem organów organista jednej z katowickich parafii. To w Jego wykonaniu muzyczna klamra spięła tę piękną uroczystość: na wstępie Toccatą i Fugą d-moll J.S. Bacha i na zakończenie hymnem Boże coś Polskę. Powiem, że rzadko który organista potrafił swoją grą wydobyć całe piękno, moc i możliwości naszych organów. Ostatnio udało się to w odrębnych recitalach prof. Gembalskiemu i prof. Antonikowi. I naszemu Piotrowi. Ale to już odległa historia..
Swoistym pięknem i mądrością cechowała się homilia wygłoszona przez ks. Andrzeja. Jak powiedziała jedna z uczestniczek uroczystości – powaga chwili i świątynne mury wstrzymywały wiernych od gromkich oklasków za wspaniałe przeżycie kontaktu z urodą wygłoszonego Słowa. Dzięki uprzejmości ks. Andrzeja i wyrażeniu zgody na publikację, treść tego kazania została wydrukowana w  numerze 19/2010 Dzwonka.
Na zakończenie uroczystości odbył się poczęstunek w klubie Plebana, rzadka okazja, by spotkać się i porozmawiać w większym gronie z tymi wszystkimi, których na codzień mijamy w pospiechu, zagonieni za naszymi codziennymi obowiązkami.                                             

                                                                                                                                                  EKA