Czas jubileuszu 500-lecia Archikonfraterni Literackiej rozpoczęty


Rok 2007 jest rokiem jubileuszowym Archikonfraterni Literackiej – Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Bractwo istnieje od 1507 roku – ma zatem 500 lat.
Do Mysłowickiej Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Maksymiliana w Janowie Miejskim trafiła w 1985 roku i zatwierdzona została dekretem Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Dom w Mysłowicach i istnieje już 22 lata. Obchody 500-lecia AKL rozpoczęła 15.03.2007 roku, udając się na pielgrzymkę do Wiednia celem nawiedzenia grobu Świętego Klemensa. Dlaczego właśnie do Świętego Klemensa Hofbauera-Dworzaka?
Na przełomie XVIII i XIX wieku rezydował on w Warszawie jako zakonnik Redemptorysta. Wtedy rozpoczął swoją działalność duszpasterską przy kościele św. Benona. Przebywając w Warszawie wstąpił do Archikonfraterni Literackiej i był czynnym członkiem do 1808 roku, zanim został wydalony przez władze carskiej Rosji z Polski do Wiednia, gdzie zakończył żywot ziemski.
Bractwo uznało, że z racji tego, że Święty Klemens był pierwszym świętym bractwa, jubileusz należy rozpocząć od pielgrzymowania do Jego relikwii.
Wyruszyliśmy wczesnym rankiem z błogosławieństwem Ks. Proboszcza. Duchowym przewodnikiem był ks. prałat Jerzy Pawlik – duszpasterz emigracji w trudnych czasach komunizmu. Uczestnikami pielgrzymki było 14 członków Archikonfraterni Literackiej z Warszawy i Mysłowic. Dołączyły również osoby nie zaangażowane w Bractwie.
Pierwsze kroki w Wiedniu skierowaliśmy na Kahlenberg – to Narodowe Sanktuarium w którym znajduje się kaplica poświęconą Królowi Polski Janowi III Sobieskiemu.
Po krótkim odpoczynku pojechaliśmy zwiedzać Wiedeń poprzez : Schönbrun - pałac letni cesarza Austrii aż do kościoła Marii am Gestade, w którym spoczywają relikwie Świętego Klemensa. Tam odprawiona  była wieczorem Msza Święta . Przed Mszą zwiedzaliśmy muzeum poświęcone Świętemu Klemensowi u Ojców Redemptorystów. Relikwiarz św. Klemensa złożony jest w kaplicy bocznej kościoła pod okrągłą płytą ołtarza.
Msza Święta Odpustowa rozpoczęła się o godzinie 19:00, uroczystość uświetniła orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Na końcu Mszy Św. złożyliśmy wotum, ufundowane przez braci z Warszawy. Następnie w procesji udaliśmy się do kaplicy, gdzie złożone są relikwie Świętego Klemensa. Po krótkiej modlitwie przy relikwiach zostały poświęcone Chlebki Świętego Klemensa. Po ceremonii przy relikwiach bracia Archikonfraterni Literackiej otoczyli ołtarz  z  relikwiomi, odmawiając modlitwę do Świętego Klemensa, ofiarowaną za wszystkich Braci i o wstawiennictwo oraz wsparcie w naszych działaniach, a także za wszystkich przybyłych pielgrzymów.
W drugim dniu udaliśmy się do sanktuarium patronki Europy Środkowo – Wschodniej w Mariazell. Do sanktuarium dotarliśmy w południe, gdzie pod przewodnictwem ks. Prałata Jerzego Pawlika sprawowaliśmy Eucharystię. Tak rozpoczęliśmy spotkanie z Matką, Patronką Europy Środkowo-Wschodniej.  Bezpośrednio po Mszy Św. zwiedziliśmy katedrę, która swym pięknem zauroczyła wszystkich pielgrzymów.
Trzeci dzień to Velehrad na Morawach i zwiedzanie katedry Świętego Cyryla i Metodego. Później już tylko podróż do Mysłowic, gdzie dotarliśmy o godzinie 19:30.

Senior Domu w Mysłowicach Józef Zajkowski