Hej, kolęda, kolęda!


Duże zainteresowanie uczestników dziecięcej Mszy Świętej w dniu Trzech Króli wzbudziła grupa kolędników stojąca u progu stajenki betlejemskiej. Znawcy tematu mówią, że kolędowanie ma bardzo stary rodowód, sięgający czasów pogańskich. Nam jednak kojarzy się z chodzeniem przebierańców po domach. W różnych rejonach Polski skład grup kolędniczych był odmienny. Stanowili je pastuszkowie, anioły, diabły, śmierć, Herod, turoń, niedźwiedź inne postacie, które po odegraniu swoich ról składały domownikom życzenia. Nasz kościół odwiedziło czternastu kolędników, dzieci uczęszczających do świetlicy działającej w szkole Podstawowej nr 9. Przedstawiły one program wzbogacony śpiewem i muzyką przygotowany przez panie: Beatę Balicką i Agatę Bitner. Przedstawienie stworzyło niepowtarzalny nastrój dostarczyło wszystkim wielu wrażeń duchowych i estetycznych.

Za kolędę dziękujemy
Szczęścia, zdrowia wam życzymy
Abyście nam długo żyli
A po śmierci się cieszyli
Z świętymi w niebie
Z świętymi w niebie.

B.