Maksymilian Maria Kolbe z grup± pierwszych misjonarzy
przed wyjazdem do Japonii (1930r.)